DiosSONA KISELINAHlorovodonična kiselina, rastvora 18-20%. Uklanja-skida naslage kamenca sa keramičkih, porculanskih, metalnih i čeličnih predmeta. - 1,00 lit.

bezbednosni list