DiosTEPISANsredstvo za pranje : svih vrsta tepiha, etisona, ćilima, štofova , mebla … pakovanje: 5 litara)

bezbednosni list